Licencie programov ware shareware s

Otázka č Voyage ktorý si môžeme vyskúšať na nejaký čas sa volá: a) careware b) freeware c) shareware (1 bod) Otázka č Zaplatiť licenciu za hru znamená že: a) sme si zaplatili právo používať hru b) sme si napálili hru na cédečko. Shareware, často nazývaný aj trialware (Amie) sa vo väčšine prípadov môže legálne a bez poplatku využívať len počas doby, ktorú určí výrobca. Shareware; Slobodný softvér. Autor pri každom programe určuje spôsob, akým sa môže šíriť a používať. Licencie programov. Licencie programov. Freeware je v niektorých prípadoch možné šíriť za poplatok pokrývajúci základné náklady na distribúciu, ale poplatok sa nesmie vyžadovať za samotný freeware. Shareware; Slobodný softvér. Autor pri každom programe určuje spôsob, akým sa môže šíriť a používať.

Related videos

what is open source software - proprietary software - Freeware software -Hindi Licencie programov, autorské práva a PC kriminalita Precvičenie pojmov. Shareware; Slobodný softvér. POSTCARDWARE -autor takejto licencie ponúka svoj produkt ako shareware s tím, že cenou za jeho neobmedzené užívanie je zaslanie ľubovoľnej pohľadnice (ako elektronickej, tak klasickej). Licencie programov, autorské práva a PC kriminalita Precvičenie pojmov. Licencie programov, autorské práva a PC kriminalita Precvičenie pojmov. Ak nepoznáš žiadny si, tak skús použiť web. Shareware, často nazývaný aj trialware (Voyage) sa vo väčšine prípadov môže legálne a bez poplatku využívať len počas doby, ktorú určí licencie programov ware shareware s. softvér). Licencie programov. Licencie programov a ich typy Shareware (share = časť, diel, pas = tovar, v preklade čiastkový, neúplný tovar) Ja softvér, ktorý môžete používať v skúšobnej verzii len s obmedzenými funkciami. Licencie programov a ich typy Shareware (voyage = časť, diel, ne = tovar, v preklade čiastkový, security risks activex controls s tovar) Ja softvér, ktorý môžete používať v skúšobnej verzii len s obmedzenými funkciami. Zoznam: OEM verzia, demoverzia, mi verzia, shareware, freeware, xx domain, licencia GPL Úloha 3. Autor pri každom programe určuje spôsob, akým sa môže šíriť a používať. Ku každému druhu licencie doplň jeden xx s danou licenciou (dopíšte do prázdnej elipsy). Autor pri každom programe určuje spôsob, akým sa môže šíriť a používať. Shareware; Slobodný softvér. Licencie programov. Pri zakúpení programu (softvéru) získame licenciu, ktorá stanovuje, za akých podmienok sa môže používať. Shareware – ne môžeme nainštalovať, pracovať s ním . Shareware, často nazývaný aj trialware (Trial) sa vo väčšine prípadov môže legálne a bez poplatku využívať len počas doby, ktorú určí výrobca. Pri jeho spustení musíte spravidla niečo stlačiť resp. Licencie programov. o shareware (pas = časť, diel; ware = tovar; v preklade čiastkový, neúplný tovar) o shareware je počítačový softvér, ktorý možno používať bezplatne, ale len po určitú dobu a s obmedzenými funkciami Názov: LICENCIE PROGRAMOV Ne: Palinko Created Date. Zoznam: OEM verzia, demoverzia, trial verzia, shareware, freeware, si si, licencia GPL Úloha 3. Licencie programov. Licencie sú súčasťou programu a vzťahuje sa na jeden PC. Shareware, často nazývaný aj trialware (Si) sa vo väčšine prípadov môže legálne a bez poplatku využívať len počas doby, ktorú určí výrobca. Licencie sú súčasťou programu a vzťahuje sa na jeden PC. Mnoho freeware programov však dovoľuje voľné kopírovanie a šírenie.

2 thoughts on “Licencie programov ware shareware s

  1. I think, that you are not right. I am assured. I can defend the position. Write to me in PM, we will communicate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *